θα θέλατε ένα σπίτι που να μπορεί να σας παρέχει χρήσιμες πληροφορίες, και απόλυτο έλεγχο;

Οι έξυπνες συσκευές, και οι αυτοματισμοί στο σπίτι, είναι ραγδαία εξελισσόμενες τεχνολογίες που έχουν σκοπό να ευκολύνουν την ζωή μας, να αυτοματοποιήσουν το σπίτι μας και να μας εξοικονομήσουν χρήματα.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αυτοματοποιήσουμε το σπίτι μας. Εμείς επιλέξαμε ανοικτές τεχνολογίες (open source) και την καλύτερη ισορροπία φθηνών και αξιόπιστων συσκευών, τις οποίες χρησιμοποιούμε εδώ και χρόνια.

Επισκεφθείτε το Wiki μας για περεταίρω πληροφορίες, εισηγήσεις έξυπνων συσκευών, και προγραμμάτων, που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε με το Home Automation.