Κατανάλωση Ρεύματος

You are here:
← All Topics

Το Shelly EM μπορεί να μετρήσει σε πραγματικό χρόνο την κατανάλωση του ρεύματος σε όλο σας το σπίτι. Επιτρέπει έτσι διάφορους αυτοματισμούς αναλόγως της κατανάλωσης ρεύματος του σπιτιού.

Το Shelly EM υποστηρίζει μεταξύ άλλων Wi-Fi και MQTT, κάνοντας το έτσι ιδανικό για σύνδεση στο υφιστάμενο σας δύκτιο, και για επικοινωνια με το Home Assistant.