Πρίζες

You are here:
← All Topics

Το Broadlink SP2 μετατρέπει τις υφιστάμενες σας πρίζες σε έξυπνες πρίζες. Η πρίζα στον τοίχο είναι μόνιμα αναμμένη και το Broadlink SP2 χειρίζεται την συσκευή που είναι συνδεδεμένη πάνω του. Για να ανάψετε και να σβήσετε την συσκευή χειροκίνητα, πατάτε απλά το κουμπί στο Broadlink SP2.

Το Broadlink SP2 επικοινωνεί μέσω Wi-Fi με το Home Assistant χωρίς καμιά μετατροπή στο firmware του.