Προγράμματα Ενσωμάτωσης

You are here:
← All Topics

Για να μπορούν όλες οι έξυπνες συσκευές να επικοινωνούν μεταξύ τους, χρειάζεστε ένα πρόγραμμα ενσωμάτωσης (integration software) το οποίο θα είναι και το κεντρικό σημείο από όπου θα ελέγχετε όλες σας τις συσκευές. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα ενσωμάτωσης, κάποια από τα καλύτερα είναι:

Home Assistant: https://www.home-assistant.io/
openHAB: https://www.openhab.org/
Domoticz: https://www.domoticz.com/
ioBroker: https://www.iobroker.net/

Για τους σκοπούς των δικών μας πρότζεκτ χρησιμοποιούμε το Home Assistant. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για την προτίμηση μας, τους οποίους θα αναλύσουμε παρακάτω.