Πρωτόκολλα επικοινωνίας

You are here:
← All Topics

Υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται από έξυπνες συσκευές. Κάποια από αυτά είναι Zigbee, Z-wave, MQTT, και Wi-Fi. Η δική μας εισήγηση είναι η χρήση του Wi-Fi, εφόσον όλοι το έχουμε σπίτι μας.

Προσθέτοντας πολλαπλά πρωτόκολλα επικοινωνίας, αυξάνουμε τις συχνότητες σπίτι μας και κάνουμε το δίκτυο μας πιο πολύπλοκο. Έχουμε επίσης πιο πολλές τεχνολογίες να λάβουμε υπόψη όταν προσπαθούμε να λύσουμε κάποιο πρόβλημα.

Υπάρχουν σενάρια στα οποία είναι αναγκαίο να χρησιμοποιήσουμε και το MQTT σε συνδυασμό με το Wi-Fi αλλά είναι πολύ εύκολο και δεν χρειάζεται επιπρόσθετο hub, bridge ή gateway.

Η τεχνολογία των έξυπνων συσκευών προχώρησε αρκετά έτσι ώστε το μεγαλύτερο ποσοστό ήδη υποστηρίζουν Wi-Fi και MQTT εργοστασιακά, έτσι ώστε δεν χρειάζεται οποιαδήποτε μετατροπή στο πρόγραμμα που τρέχουν.