Πόρτες και Παράθυρα

You are here:
← All Topics

Το Shelly Door/Window είναι συμβατό με οποιαδήποτε πόρτα η παράθυρο. Μπορεί δηλαδή να σας ενημερώσει εάν μια πόρτα ή ένα παράθυρο είναι ανοικτά ή κλειστά. Επιτρέπει έτσι διάφορους αυτοματισμούς αναλόγως της κατάστασης της πόρτας / παραθύρου.

Το Shelly Door/Window υποστηρίζει μεταξύ άλλων Wi-Fi και MQTT, κάνοντας το έτσι ιδανικό για σύνδεση στο υφιστάμενο σας δύκτιο, και για επικοινωνια με το Home Assistant. Συμπεριλαμβάνει επίσης φωτοανιχνευτή, επιτρέποντας σας να ρυθμίσετε επιπρόσθετους αυτοματισμούς.