Συσκευές Infrared

You are here:
← All Topics

Οι πιο συνηθισμένες συσκευές που χρησιμοποιούν Infrared είναι τηλεοράσεις, κλιματιστικά, αποκωδικοποιητές και άλλα. Στις πλείστες περιπτώσεις, όταν χρησιμοποιούμε τηλεχειριστήριο, η συσκευή που ελέγχουμε χρησιμοποιεί Infrared.

Το Broadlink RM Mini3 είναι το ιδανικό για οτιδήποτε χρησιμοποιεί Infrared. Όσες συσκευές βρίσκονται στο οπτικό πεδίο (line of sight) του Broadlink RM Mini3, μπορεί να τις διαχειριστεί στέλνοντας υπέρυθρες εντολές (Infrared commands). Το Broadlink RM Mini3 σας δίνει επίσης την δυνατότητα να το “διδάξετε” για να λειτουργεί με οποιαδήποτε Infrared συσκευή, ασχέτου μάρκας η μοντέλου.

Ο μόνος περιορισμός που πρέπει να έχετε υπόψη σας είναι ότι οι συσκευές Infrared όπως τηλεοράσεις και κλιματιστικά, δεν στέλνουν πίσω επιβεβαίωση ότι έλαβαν το infared command. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν είστε παρόν να δείτε ότι έσβησε η άναψε η συσκευή, δεν υπάρχει τρόπος να είστε βέβαιοι για την τρέχουσα λειτουργεία της.

Το Broadlink RM Mini3 επικοινωνεί μέσω Wi-Fi με το Home Assistant χωρίς καμιά μετατροπή στο firmware του.