Φωτισμός

You are here:
← All Topics

Το Shelly 1 και Shelly 1PM μετατρέπουν τους υφιστάμενους μονούς διακόπτες των φώτων σας σε έξυπνους διακόπτες. Η έκδοση Shelly 1PM μπορεί επίσης να μετρήσει την κατανάλωση ρεύματος της λάμπας.

Το Shelly 2.5 μετατρέπει τους υφιστάμενους διπλούς διακόπτες των φώτων σας σε έξυπνους διακόπτες. Υποστηρίζει επίσης roller shutters για τα παράθυρα σας.